En enkel väg till internet för trygghet
och gemenskap

Utb

Utbildning

Utbildning för vanliga program kan vara ganska krävande och kostsam.

Använder du eFrid så räcker det med 1 timmas enkel träning så är du igång!

 

 

 

JEAB - Jonas Enebrand AB, Legendgatan 156, 422 55 Hisings Backa, Mobil: 0705-26 85 67 E-post: sales(at)efrid.se